Členství

Myslíte si, že spolek Slunný mlýn vytváří smysluplnou činnost? Umíte si představit, že jeho činění může mít prospěch i pro vaši organizaci, či jen pro vás, jako aktuálního návštěvníka těchto stránek? Chcete být jen pasivním sympatizantem Slunného mlýna?

Pokud nyní ve vašich myšlenkách zazněla alespoň jednou na některou z předchozích otázek odpověď „ano“, tak má určitě smysl číst dále následující text. V opačném případě můžete např. brouzdat na těchto stránkách a třeba se pak vrátit na toto místo, případně v pravém horním rohu stačí kliknout na křížek.

Slunný mlýn rozlišuje a nabízí kolektivní a individuální členství. O přijetí ke členství rozhoduje na základě podané přihlášky předseda Slunného mlýna do 30 dnů od přijetí.

 

Kolektivní členství

 • je určeno pouze pro právnické osoby, které pracují s některou cílovou skupinou, která je shodná s naší cílovou skupinou (děti a mládež, rodinné skupiny, zdravotně postižení a senioři),
 • dále je určeno pro právnické osoby, které mají obdobný cíl dle stanov Slunného mlýna,
 • právnická osoba musí jmenovat svého zástupce pro zastupování při komunikaci,
 • výhodou členství je, že můžete využívat pro svoji činnost zázemí a služeb Slunného mlýna za přijatelné ceny,
 • členství je zpoplatněno jednorázovým ročním členským příspěvkem ve výši 1.000,- Kč,
 • přijímáme nové členy od roku 2018 pouze na roční členství na dobu určitou, lze pak prodloužit,
 • více informací o právech a povinnostech je uvedeno ve stanovách.

Přihláška-právnická-osoba_revize

Individuální členství

V individuálním členství rozlišujeme přidružené a řádné členství.

Přidružené členství

 • je určeno pro fyzické osoby bez věkového omezení,
 • je vhodné pro nadšence a sympatizanty aktivit Slunného mlýna,
 • výhodou členství je, že můžete využívat pro své soukromé aktivity zázemí a služby Slunného mlýna,
 • členství je zpoplatněno jednorázovým ročním členským příspěvkem ve výši 100,- Kč,
 • více informací o právech a povinnostech je uvedeno ve stanovách.

Přihláška fyzická osoba přidružené

 

Řádné členství

 • je určeno pro fyzické osoby od 18 let,
 • je vhodné pro osoby, které se chtějí podílet přímo na řízení organizace a nést zodpovědnost,
 • tento druh členství přepokládá větší a pravidelnou časovou náročnost zapojení se,
 • členství je zpoplatněno jednorázovým ročním členským příspěvkem ve výši 5.000,- Kč,
 • více informací o právech a povinnostech je uvedeno ve stanovách.

Přihláška fyzická osoba řádné