Mlýn

Projekt: Mlýn

Cíl: zachovat památku na mlýnské stavení s cílem vytvoření otevřeného atria s ohništěm. Místo pro posezení s mini kuchyňkou.

Současný stav: objekt sloužil v minulosti jako mlýn, ke kterému byla náhonem přiváděna voda. V roce 2013 byl mlýn ve stavu zbořeniště. V současné době je záchrana torza dokončena. Zachovány jsou obvodové přízemní stěny části objektu a jedna část jihovýchodní zdi (současná opěrná zeď).

Co se již podařilo:
rok 2014: v bezprostředním okolí se podařilo odstranit víceleté náletové keře. Z interiéru se vyvezlo přes 600 koleček stavební sutě. Byla odstraněna zbylá zeď z prvního patra a vnitřní příčky v přízemí mlýna. Technický stav příček neumožnil jejich zachování.

rok 2015: očištění obvodových zdí, dostavění chybějících částí zdí, betonový věnec, zastřešení zdí a vytvoření přístřešku nad menší částí mlýna, dřevěné podbití s nátěrem, úprava venkovní plochy se zatravněním.

rok 2016: zavedení elektřiny a vody, vnitřní úprava povrchu včetně zatravnění, našpricování zdí.

Aktuální stav: chybí nám jen vnitřní posezení s ohništěm pod širým nebem.

Zahájení rekonstrukce: 06/2014

Dokončení rekonstrukce: 08/2016

Fotogalerie:

Torzo mlýna v roce 2013, bujnost náletových keřů a hromada sutě z bývalého stavení.

Mlýn - rok 2013 - pohled na jižní stěnu mlýna z interiéru před vyklizením v zimním období

Rok 2013 – pohled na jižní stěnu mlýna z interiéru před vyklizením v zimním období.

Mlýn - rok 2013 - vnitřní pohled na klenbu v suti

Rok 2013 – jeden z mnoha smutných pohledů na klenbu v suti.

Rok 2014 – pohled z aktuálního torza mlýna na bývalou navazující část mlýna, která již není. Zde bude dostavěna kamenná opěrná zeď a plocha bude v budoucnu upravena a zatravněna.

Rok 2014 – původní vchod do mlýna z jižní strany od náhonu, po vyklizení sutě.

Rok 2014 – odhalení krásné klenby po vyklizení sutě.

Rok 2014 – vyklizený vnitřní prostor, kde se nachází ještě dělící příčka v pravé části snímku, kde stála nefunkční zděná pec.

Rok 2014 – pohled na jižní stranu po vyklizení a před odstraněním 1. patra zdi.

Rok 2014 – po vyklizení sutě ze středu stavby.

Rok 2014 – pohled po vyklizení sutě.

Rok 2015 – závoz materiálu na mlýn

Rok 2015 – pokládka střechy

Rok 2016 – mlýn pod sněhem

cof

Rok 2017 – konečný stav :-)