Organizační struktura

Organizační struktura je definována ve stanovách organizace a je v souladu splatným občanským zákoníkem.

Členská schůze – nejvyšší orgán
Předseda – statutární orgán
Kontrolní komise