Proč vznikl spolek?

Většina zakladatelů spolku Slunný mlýn ve svém profesním životě dlouhodobě pracuje v neziskovém sektoru, kde se věnují práci s dětmi a mládeží, osobám se zdravotním postižením a osobám v sociální nouzi.  Součástí jejich práce, je mimo jiné, také uskutečňování pobytových akcí pro svoji cílovou skupinu, které jsou zaměřeny např. volnočasově, relaxačně, se vzdělávacím programem a další. Je velmi obtížné vyhledat místo s ideálním zázemím, neboť jich je dlouhodobě nedostatek. Na základě negativních osobních zkušeností s vyhledáváním míst, vznikla myšlenka založit spolek, který najde a otevře nové místo, kde budeme moci dělat vlastní aktivity a kam budou mít možnost jezdit i jiné neziskové organizace. Uskutečnění myšlenky bylo v kruzích zakladatelů spolku podpořeno i kolegy ze spřátelených neziskových organizací.

Slunný mlýn je nestátní nezisková organizace, která nemá za svůj cíl dosahování zisku.