Rozpočet 2018

Neinvestiční rozpočet 2018 – provozní

Náklady 
materiál 80000
energie 10000
vybavení 20000
cestovné 30000
ostatní služby 10000
ostatní náklady 2000
Náklady celkem 152000
Výnosy
členské příspěvky 25000
dary 127000
Výnosy celkem 152000

Investiční a neinvestiční rozpočty projektů jsou uvedeny v rámci projektů.