Živá stodola

Projekt: Živá stodola

Cíl: vybudovat rekonstrukcí zázemí pro celoroční možnost organizování akcí. Oživme stodolu!

Současný stav: objekt sloužil v minulosti jako hospodářské stavení – stodola, kde bylo skladováno seno, je postavena z opuky a částečně podsklepená, bez přívodu vody a elektřiny. Akuálně slouží stodola k uložení velkého tábornického vybavení.

Co se již podařilo:
rok 2014: v bezprostředním okolí se podařilo odstranit víceleté náletové keře a zapustit do země novou odpadovou jímku, která již bude v budoucnu sloužit pro rekonstruovaný objekt. Je zpracována projektová dokumentace pro kompletní rekonstrukci. Je nově položena celá střecha se střešními okny. Jsou vyměněny některé krovy a je nová klempířina. Je vyzděna zadní obvodová zeď s ponechaným otvorem na dveře. Budoucí stav v rámci projektové dokumentace naleznete v příloze na konci této stránky.

rok 2015: byla odstraněna zbylá štítová strana zdi ve směru k potoku (budoucí otevřené atrium), vyklizení sklepa, vyčištění a srovnání podlahy v hlavní části stodoly

Budoucí stav: vstup do objektu bude ze dvora a současně také ze zadní louky, v přízemí objektu vznikne větší otevřený prostor, který bude sloužit jako víceúčelové zázemí pro trávení nejen volného času (hry, výtvarná činnost, přednáška, posezení, kulturní akce atd.), v prvním patře vznikne 5 pokojů, kuchyně s jídelnou, 2x toaleta a 2x sprcha. Na rekonstruovanou část stodoly navazuje část druhá, kde vznikne z důvodu velkého poničení pouze otevřené atrium, které bude rozšiřovat např. možnosti trávení volného času. V budoucnosti bude možné vhodně využít objekt v celoročním období i s přilehlou velkou louku např. pro táborovou činnost.

Zahájení rekonstrukce a terénních úprav: 06/2014

Fotogalerie:

Rok 2013 – v levé části chybí 1/3 kompletní střechy, která je propadlá dovnitř, bujně rostoucí náletové keře.

Rok 2014 – umístění nové jímky pro svod odpadu ze stodoly.

Rok 2014 – přípravená nová jímka před spuštěním od jámy pro svod budoucího odpadu ze stodoly.

Rok 2014 – pohled na čelní stranu ze dvora, odstraněny náletoviny.

Rok 2014 – čelní pohled ze dvora, odstraněny náletoviny.

Stodola - rok 2014, říjen, odstranění staré střechy

Říjen 2014 – odstranění staré střechy.

Říjen 2014 – pohled na střechu ze dvora před dokončením.

Listopad 2014 – střecha před dokončením bez okapů, pohled od louky.

Listopad 2014 – hurá! Dokončená střecha, pohled ze dvora, ještě musíme poklidit kolem stodoly.

Listopad 2014 – dokončená střecha, pohled ze silnice.

Listopad 2014 – dokončená střecha, včetně zazdění zadní zdi s ponechaným otvorem na dveře. Pohled z louky.

Listopad 2014 – zazdění zadní části zdi s vytvořeným otvorem na dveře.

Projektová dokumentace budoucího stavu:
zakladna-1 zakladna-2 zakladna-3 zakladna-4 zakladna-5